Registreren

Na invullen van het registratieformulier, het voldoen van het inschrijfgeld en contributie (u krijgt automatisch een factuur), bent u officieel geregistreerd bij de Stichting Karate Nederland.

De jaarlijkse contributie bedraagt:

tot 11 jaar € 10,-*
van 12-16 jaar € 14,-*
vanaf 17 jaar en ouder € 17,50*
scholen/verenigingen € 85,-*
Administratiekosten zijn eenmalig en bedragen € 10,-.

*Contributie loopt per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)

Opzeggingen en adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de ledenadministratie worden gemeld.

Registreren als persoon:

Registreren als School / Vereniging: