Registratieformulier persoon

* Contributie, jaarlijks te voldoen:

Tot en met 11 jaar € 10,-
Van 12 t/m 16 jaar € 14,-
17 jaar en ouder € 17,50
Administratiekosten zijn eenmalig en bedragen € 10,-

Jaarlijks ontvangt elke geregistreerde karateka een factuur met het verzoek de jaarlijkse contributie te voldoen. Alle registraties vinden plaats via tussenkomst van bij de SKN geregistreerde sportscholen en sportverenigingen. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en aangetekend gezonden te worden aan de ledenadministratie.

Ondergetekende wenst zich te laten registreren bij de Stichting Karate Nederland, is op de hoogte van het hierboven gestelde en heeft een gelijkluidend exemplaar als deze ontvangen.

  Volledige naam (verplicht)

  Voornamen (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Geboorteplaats (verplicht)

  E-mail adres (indien minderjarig e-mail van ouder of voogd) (verplicht)

  Lid van sportschool (verplicht)

  Te (verplicht)

  Sportschool code (nls nummer)