Informatie Stichting Karate Nederland

Beste karateka, sportschool, vereniging of geïnteresseerde,

Per 1 januari 2023 is Stichting Karate Nederland gestopt met haar activiteiten. Lopende activiteiten zullen gedurende 2023 afgebouwd worden terwijl de vorm Karate Jitsu per 1 januari een pijler (vorm) is geworden binnen de Karate Bond Nederland (KBN).
Ter verduidelijking. Onze vorm van karate blijft bestaan waarbij de administratie, het organiseren van examens, stages etc. ondergebracht wordt bij de KBN.
Afgelopen jaar is hiertoe besloten na intensief overleg waarbij SKN en de KBN van mening is elkaar aan te vullen en te verrijken. In de praktijk komt dit neer op goed georganiseerde landelijke examens, meer stages, wedstrijden en activiteiten waarbij stijlen elkaar ontmoeten, aanvullen en van elkaar leren.
Mocht u zich al bestaand lid of sportschool nog niet aangemeld hebben vragen wij u dit via de onderstaande link te doen.
Mocht u zich willen aanmelden als nieuwe sportschool in de stijl karate-jitsu of zich willen aanmelden als nieuw individueel lid dient u dit ook via de onderstaande link te doen:
Online-aanmelden-als-lid KBN

Mocht u vragen hebben kunt u ons tot 01-01-2024 bereiken via secretaris@stichtingkaratenederland.net

Met vriendelijke groet,
Stichting Karate Nederland

Karate-Jitsu

De karatestijl die door de SKN wordt uitgedragen is het Karate-Jitsu. Karate-Jitsu bestaat voor een groot deel uit de authentieke oefenvormen zoals men deze tegenkomt in de oudere stijlen zoals het Shotokan, het Wado en het Kyokushinkai karate, maar wordt aangevuld met enkele praktisch toepasbare klem-, verwurgings- en werptechnieken. Zodoende is een praktisch toepasbare karate stijl tot stand gekomen die meer aansluit bij de eisen van de hedendaagse maatschappij. Het aantal kata’s dat aangeleerd moet worden is beperkt en er zijn speciale kata’s ontwikkeld welke met partner gedemonstreerd dienen te worden (karate doe je tenslotte niet alleen).

Waarom Karate-Jitsu
Jitsu betekent vaardigheid. Karate-Jitsu staat dus voor vaardigheid met lege hand. In veel moderne Karate vormen zijn de zelfverdedigingtechnieken (veelal door het wedstrijdsysteem) in een vergeethoekje terecht gekomen. Technieken die tijdens wedstrijden verboden waren, werden ook vaak weggelaten tijdens trainingen. Het Karate-Jitsu brengt juist al deze aspecten weer terug in het karate. Zo zal er ook getraind worden met bevrijdingen uit omvattingen en pakkingen. Het vervolg op deze bevrijdingstechnieken zal echter bestaan uit een trap of stoot techniek in tegenstelling tot het Jiu-Jitsu waar men meestal met een worp of controle techniek eindigt.

Wat u van de SKN kunt verwachten
Als geregistreerde SKN karateka kunt u deelnemen aan:

  • Karate toernooien voor jong en oud
  • Opleidingen tot karate scheidsrechter
  • Centrale trainingen & stages
  • Opleiding tot karate leraar A ( bevoegd tot het afnemen van examens tot en met bruine band)
  • Opleiding tot karate leraar B ( bevoegd tot het voordragen en examineren van dan examens)