Mededelingen nieuw 17 sept.

Beste Karateka,

Wij hopen dat jullie allen in goede gezondheid verkeren in deze bijzondere situatie.

Dat Covid-19 iedereen heeft geraakt, dat moge duidelijk zijn.

De invloed was (en is) groot, temeer ook voor het karate als contact sport zijnde.

Een van de eerste zaken die ons (jullie) als karateka trof was het annuleren van de Dan-Examens in April 2020.

Wij zijn dan ook blij om jullie mede te delen dat de examens zoals gepland in April 2020 zijn verplaatst naar:

Zaterdag 7 November 2020, aanvang 13.00 uur bij TEJIMA-SPORT te Den-Haag

klik hier voor route

Dan-Examens voor 2021 staan gepland voor 11 April 2021.

Helaas is er in verband met de huidige situatie ook besloten om:

De SKN-dag van Januari 2021 te annuleren

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen jullie allen snel weer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Stichting Karate Nederland