Last minute examen

Beste karateka,

Last minute examen mogelijkheid!
Zoals u weet zullen wij per 1 januari een stijlplatform gaan worden onder de vleugels van de Karate Bond Nederland (KBN). De stijl karate jitsu zal blijven bestaan echter ondergebracht bij een andere organisatie. Over de overgang heeft u of ontvangt u nog een schrijven alsmede de wijze van aanmelden bij de KBN.
Omdat wij met veel plezier activiteiten en dan-examens hebben georganiseerd willen wij u nog last-minute de mogelijkheid geven om voor de laatste maal binnen de SKN examen te doen.
Dit examen zal plaatsvinden op 17 december om….. vanaf 13.00 uur te ……
Via de onderstaande link kunt u zich aanmelden voor het examen. De volgende mogelijkheid zal onder toezicht van de KBN vallen in het nieuwe jaar.

Opgave Last minute examen

Met vriendelijke groet,
Stichting Karate Nederland